zaloguj się

MENU

Złożenie wniosku o pożyczkę

Wniosek o udzielenie pożyczki z KZP winien być dokładnie wypełniony (nazwisko i imię literami drukowanymi) Do każdego wniosku należy podpisać umowę pożyczki sporządzoną w czterech egzemplarzach (jedna dla wnioskodawcy, po jednej dla poręczycieli, jedna pozostaje w Kasie). Umowy składane są wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy odebrać umowy podpisane przez Zarząd KZP. Pożyczkobiorca i poręczyciele wypełniają tylko zaznaczone pola.
Podpisy należy składać niebieskim długopisem.
wniosek do pobrania (1 egz.) w formacie PDF
umowa pożyczki (4 egz.) - proszę drukować dwustronnie - w formacie  PDF
Pracodawca poświadcza:

UWAGA: poręczycielami mogą być tylko członkowie naszej Kasy Pożyczkobiorca wpisuje kwotę pożyczki i system ratalnych jej spłat wskazując dzień rozpoczęcia spłat zgodnie z obowiązującymi przepisami KZP. Od 30 marca 2023 r.decyzją zarządu wchodzą w życie zmiany w „Regulamin udzielania pożyczek gotówkowych z funduszy KZP” PDF. Od 30 marca 2023 r. obowiązuje nowa tabela  przyznawania pożyczek i rat -format PDF.

POMIĘDZY  ZŁOŻENIEM  NOWEGO  WNIOSKU  A  OSTATECZNĄ  SPŁATĄ  POŻYCZKI  MUSI  NASTĄPIĆ  PRZERWA   JEDNEGO   MIESIĄCA 

Nr konta KZP 80 1020 1127 0000 1502 0008 3485

Termin posiedzenia Zarządu KZP im. Zofii Wilczyńskiej przyznającego pożyczki w 2024 roku: 

  

  

·                    4 czerwca 2024 r., 

  

·                    dokumenty można składać do dnia   23 maja 2024 r. 

 

·                    po 10 czerwca 2024 r. należy odebrać zatwierdzone umowy w pokoju nr 4. 

  

W dniu posiedzeń komisji nie będą przyjmowane dokumenty

 

 

Wnioski na pożyczki w wysokości wkładu własnego dostępne są tylko w siedzibie Kasy.

wróć

© Copyrights 2024