zaloguj się

MENU

Kadra kierownicza

Andrzej Kołodziejczyk  - p.o. Dyrektora Biura

Dorota Kruk - Zastępca Dyrektora / Główny Księgowy Biura

Lidia Świątek - Kierownik Wydziału Planowania i Analiz

Katarzyna Figarska - Kierownik Wydziału Kadrowo-Administracyjnego

Elżbieta Rostkowska - Kierownik Wydziału Finansowo-Księgowego

Bożena Bińkowska - Kierownik Wydziału Obsługi Przedszkoli

Maria Gryczan - Kierownik Wydziału Obsługi Szkół Podstawowych

Iwona Gójska - Kierownik Wydziału Obsługi Szkół Ponadpodstawowych i Pozostałych Placówek

Kamil Piotrowski - Kierownik Wydziału Informatyki i Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych

wróć

© Copyrights 2022