zaloguj się

MENU

Kadra kierownicza

Andrzej Kołodziejczyk  - p.o. Dyrektora Biura

Dorota Kruk - Zastępca Dyrektora / Główny Księgowy Biura

Marzena Gołaszewska - p.o. Kierownika Wydziału Planowania i Analiz

Agnieszka Chynowska - p.o. Kierownika Wydziału Kadrowo-Administracyjnego

Elżbieta Rostkowska - Kierownik Wydziału Finansowo-Księgowego

Bożena Bińkowska - Kierownik Wydziału Obsługi Przedszkoli

Maria Gryczan - Kierownik Wydziału Obsługi Szkół Podstawowych

Iwona Gójska - Kierownik Wydziału Obsługi Szkół Ponadpodstawowych i Pozostałych Placówek

Kamil Piotrowski - Kierownik Wydziału Obsługi Informatycznej i Ochrony Danych Osobowych

wróć

© Copyrights 2024