zaloguj się

MENU

O Kasie Zapomogowo Pożyczkowej im. Zofii Wilczyńskiej

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa im. Zofii Wilczyńskiej, działa na podstawie zasad określonych w Ustawie z dnia 11.08.2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1666), oraz na podstawie Statutu DBFO Praga-Południe m. st. Warszawy, Statutu KZP, uchwał Walnego Zebrania Członków (delegatów).

Statut KZP do pobrania w formacie PDF.

Zarząd KZP liczy 6 osób, którzy zostali wybrani przez Walne Zebranie Delegatów dnia 20 marca 2019 r.

  • Przewodnicząca Zarządu      członek KZP z DBFO
  • Wiceprzewodniczący             członek KZP z OPP3
  • Wiceprzewodniczący             członek KZP z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7

Członkowie Zarządu:

  • członek KZP z DBFO
  • członek KZP z SP141
  • członek KZP z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7

Członkowie Komisji rewizyjnej:

  • członek KZP z DBFO
  • członek KZP z LO72
  • członek KZP z PL179

Zarząd KZP podzielony jest na dwa zespoły robocze, które zbierają się na początku każdego miesiąca w celu przyznawania pożyczek.

wróć

© Copyrights 2024